ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه سرمايه‌گذاري، طراحي و تامين مالي براي ايجاد مجتمع‌هاي ورزشي، تفريحي تجاري، اداري و خدماتي و ساير فعاليتهاي مرتبط با بخش گردشگري و مسکن، خريد کليه ماشين‌آلات و تجهيزات وسايل لازم از داخل و خارج، اخذ نمايندگيهاي شرکتهاي داخلي و خارجي براي ارائه کليه خدمات و تسهيلات مسافرتي و گردشگران داخلي و خارجي ، انجام کليه امور مربوط به جلب و مشارکت دادن سرمايه‌هاي کوچک و پس اندازهاي اشخاص در راستاي تحقق اهداف شرکت ، تاسيس و يا مشارکت با شرکتها و اشخاص ديگر اعم از داخلي و خارجي و حقيقي و حقوقي به منظور تحقق اهداف شرکت ،  مشاركت در سرمایه گذاریهاي بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مشارکت اقتصادي – مالي در كليه بخشهاي اقتصادی ( صنعتی ، بازرگانی  و خدماتی ، مالي و اعتباري ، بیمه) ،اخذ تسهيلات از بانکها و موسسات اعتباري و مالي و پولي داخلي و خارجي جهت شركت، مشارکت در سرمایه گذاری تاسیسات جانبی ( خدماتی ، در مانی ، بهداشتی و … )،  همکاری با سازمانهای بین المللی ، برقراری ارتباط با آنها به شرکتها و موسسات داخلی و استفاده از منابع تخصصی و مالی و کمک های این سازمانها ،  مشارکت سرمایه گذاری در ساير شرکتها و مشارکت با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجی ، مشارکت در احداث خطوط هوايي جهت برقراري پروازهاي مستقيم داخلي و خارجي، اجاره و چارتر هواپيما، قطار، کشتي براي برقراري مشارکت در احداث خطوط هواپيمايي جهت برقراري تورهاي مسافرتي ، ايجاد و بهره برداری  فضاهای  سبز و آبخیز داری و آبی و ایجاد و احیا و نگهداری چراگاههای جنگلی و شکارگاهها و موزه ها  و نهاد های تاریخی ، ساخت سدها و بند های خاکی و بهره برداری از آن ، صدور اوراق قرضه (مشارکت) ، انجام ساير عمليات مجاز که در جهت تحقق اهداف شرکت ضروري مي‎باشد ، انتشار نشریه و فعالیت پایگاه خبری ، احداث کانون آگهی و تبلیغات .