تاریخچه

با ما شگفتی ها را ببنید

این شرکت در تاریخ 1383/11/18  تحت شماره 22829 نزد اداره ثبت شرکتهای مشهد تحت نام “شرکت سرمایه گذاری کاوشگران سهام(سهامی عام)” به ثبت رسیده که در تاریخ 1387/08/28 با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به “شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز” (سهامی عام) تغییر یافته است. همچنین در تاریخ 1392/2/17 تحت شماره 11147 در فهرست شرکتهای نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طی کد بورسی 16190 ثبت شده است. مرکز اصلی شرکت در شهر شاندیز- خیابان ولیعصر- نبش ولیعصر11- مجموعه پدیده شاندیز واقع است.

موضوع فعالیت شرکت براساس ماده 2 اساسنامه شرکت در زمینه توسعه صنعت گردشگری به شرح ذیل می باشد:

 • انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی،اجرایی،تجاری،خدماتی برای احداث و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تامین تسهیلات ویژه برای جلب توریست.
 • مشارکت در سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه های تجاری،تجاری مسکونی،فضاهای ورزشی،تفریحی،آموزشی،فضاهای عمومی و خدماتی و بهره برداری از آنان. ساخت و ساز و انجام کلیه کارهای اجرایی تاسیسات قسمت توریسم.
 • انجام کلیه فعالیتهای زیربنایی برای احداث و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی.
 • تامین زمین و احداث و بهره برداری از فضاهای فرهنگی و مجموعه ها و شرکت های تفریحی و ورزشی با کلیه تاسیسات مرتبط از قبیل شهربازی،موزه،کتابخانه،نمایشگاه و بوستانهای ایرانی با بناهای تاریخی آن.
 • احداث هتل و متل،رستوران،تریا،سالن همایش و جشن ها و بهره برداری از آنان.
 • احداث مراکز آموزش خدمات گردشگری جهت تداوم و رونق صنعت توریسم.
 • تاسیس و بهره برداری شرکتهای تجاری به منظور فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی یا تشکیل هلدینگ و اخذ یا دادن نمایندگی و کمک به ادغام یا دادن نمایندگی و کمک به ادغام یا تجزیه شرکتها.

شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به عنوان شرکت هلدینگ در 5 شرکت سهامی خاص “ابنیه و ساختمان”, “تجارت الکترونیک”, “موسسه سهام”, “پدیده پارسیان” و “پدیده کیش” عهده دار نقش راهبری – برنامه ریزی و کنترل و توسعه ای میباشد. در این راستا تعریف و تبین سیاستهای لازم در جهت سازماندهی فعالیت شرکت ها و موسسات گروه, برنامه ریزی برای تامین نقدینگی و تامین مالی شرکتها, تدوین سیاستهای ناظر بر وضعیت سهام و سهامدارن و برنامه ریزی لازم به منظور هدایت و کنترل توسعه, تداوم و تکمیل پروژه ها و اجرای برنامه های آتی گروه شرکتها به عنوان مهمترین وظائف شرکت هلدینگ میباشد.

شرکت توسعه

بین المللی

صنعت گردشگری

درباره ما

Group 14
Group15

چشم انداز:

پدیده برندی نمونه و محبوب در حوزه گردشگری ایران در سطح ملی و بین المللی مبتنی بر برنامه ریزی و فعالیتهای توسعه یافته شرکت میباشد.

ماموریت :

شرکت طیف گسترده ای از خدمات گردشگری و تفریحی را بصورت متمایز, و مبتنی بر استاندارد و با کیفیت عالی ارائه می نماید که این فعالیتها تجربه سبک نوینی از زندگی را به همه ایرانیان نوید خواهد داد.

اهداف :

 • توسعه فعالیتهای اقتصادی شرکت بر اساس فعالیت گردشگری بین المللی
 • تعریف و راه اندازی پروژه های مدرن و پویا و ارائه خدمات تفریحی-توریستی متمایز به گردشگران
 • جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های سرگردان داخلی در توسعه صنعت گردشگری کشور
 • افزایش سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی
 • ایجاد و گسترش شادی اجتماعی و سرزندگی در بین گردشگران و مردم ایران

رویکردهای راهبردی و استراتژی های شرکت

Background3 1

اهم اقدامات انجام شده تاکنون :

 • ساماندهی و رسیدگی به تعهدات قراردادی گذشته
 • ساماندهی نیروی انسانی و رسیدگی به امورات ایشان
 • رفع موانع حقوقی فعالیتهای عمرانی شرکت و اخذ مجوزات قانونی لازم
 • توسعه فعالیتهای بازار و تجدید فعالیت هایپرمارکت
 • تامین اعتبار مورد نیاز شود انجام عملیات عمرانی پروژه های آپارتمانهای میان مرتبه و فاز 2 تجاری
 • هماهنگی و برنامه ریزی در جهت حضور در بازار سرمایه کشور(بورس) و انجام فعالیتهای مربوطه توسط کارگزار بورس و راه اندازی اتاق مبادلات سهام

معرفی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/12/29 اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.

Infographic_m

تاریخچه

با ما شگفتی ها را ببنید

این شرکت در تاریخ 1383/11/18  تحت شماره 22829 نزد اداره ثبت شرکتهای مشهد تحت نام “شرکت سرمایه گذاری کاوشگران سهام(سهامی عام)” به ثبت رسیده که در تاریخ 1387/08/28 با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به “شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز” (سهامی عام) تغییر یافته است. همچنین در تاریخ 1392/2/17 تحت شماره 11147 در فهرست شرکتهای نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طی کد بورسی 16190 ثبت شده است. مرکز اصلی شرکت در شهر شاندیز- خیابان ولیعصر- نبش ولیعصر11- مجموعه پدیده شاندیز واقع است.

موضوع فعالیت شرکت براساس ماده 2 اساسنامه شرکت در زمینه توسعه صنعت گردشگری به شرح ذیل می باشد:

 • انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی،اجرایی،تجاری،خدماتی برای احداث و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تامین تسهیلات ویژه برای جلب توریست.
 • مشارکت در سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه های تجاری،تجاری مسکونی،فضاهای ورزشی،تفریحی،آموزشی،فضاهای عمومی و خدماتی و بهره برداری از آنان. ساخت و ساز و انجام کلیه کارهای اجرایی تاسیسات قسمت توریسم.
 • انجام کلیه فعالیتهای زیربنایی برای احداث و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی.
 • تامین زمین و احداث و بهره برداری از فضاهای فرهنگی و مجموعه ها و شرکت های تفریحی و ورزشی با کلیه تاسیسات مرتبط از قبیل شهربازی،موزه،کتابخانه،نمایشگاه و بوستانهای ایرانی با بناهای تاریخی آن.
 • احداث هتل و متل،رستوران،تریا،سالن همایش و جشن ها و بهره برداری از آنان.
 • احداث مراکز آموزش خدمات گردشگری جهت تداوم و رونق صنعت توریسم.
 • تاسیس و بهره برداری شرکتهای تجاری به منظور فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی یا تشکیل هلدینگ و اخذ یا دادن نمایندگی و کمک به ادغام یا دادن نمایندگی و کمک به ادغام یا تجزیه شرکتها.

شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به عنوان شرکت هلدینگ در 5 شرکت سهامی خاص “ابنیه و ساختمان”, “تجارت الکترونیک”, “موسسه سهام”, “پدیده پارسیان” و “پدیده کیش” عهده دار نقش راهبری – برنامه ریزی و کنترل و توسعه ای میباشد. در این راستا تعریف و تبین سیاستهای لازم در جهت سازماندهی فعالیت شرکت ها و موسسات گروه, برنامه ریزی برای تامین نقدینگی و تامین مالی شرکتها, تدوین سیاستهای ناظر بر وضعیت سهام و سهامدارن و برنامه ریزی لازم به منظور هدایت و کنترل توسعه, تداوم و تکمیل پروژه ها و اجرای برنامه های آتی گروه شرکتها به عنوان مهمترین وظائف شرکت هلدینگ میباشد.

شرکت توسعه

بین المللی

صنعت گردشگری

درباره ما

Group 14
Group15

چشم انداز:

پدیده برندی نمونه و محبوب در حوزه گردشگری ایران در سطح ملی و بین المللی مبتنی بر برنامه ریزی و فعالیتهای توسعه یافته شرکت میباشد.

ماموریت :

شرکت طیف گسترده ای از خدمات گردشگری و تفریحی را بصورت متمایز, و مبتنی بر استاندارد و با کیفیت عالی ارائه می نماید که این فعالیتها تجربه سبک نوینی از زندگی را به همه ایرانیان نوید خواهد داد.

اهداف :

 • توسعه فعالیتهای اقتصادی شرکت بر اساس فعالیت گردشگری بین المللی
 • تعریف و راه اندازی پروژه های مدرن و پویا و ارائه خدمات تفریحی-توریستی متمایز به گردشگران
 • جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های سرگردان داخلی در توسعه صنعت گردشگری کشور
 • افزایش سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی
 • ایجاد و گسترش شادی اجتماعی و سرزندگی در بین گردشگران و مردم ایران

رویکردهای راهبردی و استراتژی های شرکت

Background3 1

اهم اقدامات انجام شده تاکنون :

 • ساماندهی و رسیدگی به تعهدات قراردادی گذشته
 • ساماندهی نیروی انسانی و رسیدگی به امورات ایشان
 • رفع موانع حقوقی فعالیتهای عمرانی شرکت و اخذ مجوزات قانونی لازم
 • توسعه فعالیتهای بازار و تجدید فعالیت هایپرمارکت
 • تامین اعتبار مورد نیاز شود انجام عملیات عمرانی پروژه های آپارتمانهای میان مرتبه و فاز 2 تجاری
 • هماهنگی و برنامه ریزی در جهت حضور در بازار سرمایه کشور(بورس) و انجام فعالیتهای مربوطه توسط کارگزار بورس و راه اندازی اتاق مبادلات سهام

معرفی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/12/29 اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.

Infographic_m